01

návrhy, projekty veřejných staveb i individuálních domů pro bydlení, citlivě zasazených do prostředí s individuálním přístupem ke každému zákazníkovi

02

návrhy, projekty obytných, obchodních, kancelářských a dalších atypických veřejných interiérů, návrhy výstavních instalací, vždy navržené v osobitém designu s ohledem na zákazníka i na dané prostředí

03

stále častěji se setkáváme s rekonstrukcí objektů pro účely bydlení – od prvotního posouzení vhodnosti a rozsahu rekonstrukčních prací po vlastní návrhy a projekty rekonstrukcí a dostaveb (vždy se zapojením patřičných odborníků – např. statika)

04

v rámci popularizace architektury byly publikovány zejména odborné texty do mnoha periodik – počínaje časopisy Architektura ČR, časopis Architekt, časopis Světlo, ale i do běžných periodik typu Mladá fronta Dnes

05

jako významný prvek vnímání prostoru navrhujeme jako nedílnou součást každého našeho díla umělé osvětlení – koncepci, ovládání scén, svítidla i samostatné návrhy umělého osvětlení; výpočty umělého osvětlení